serwis

UWAGA:

 • Urządzenia wysłane bez akceptacji, trafią do kolejki i zostaną naprawione w późniejszym terminie, wynikającym z harmonogramu bieżącej produkcji.
 • W przypadku otrzymania maszyny gabarytowej bez akceptacji serwisu/działu handlowego i braku miejsca do składowania maszyny, zostanie ona przekierowana do magazynu zewnętrznego, a wysyłający zostanie obciążony kosztami składowania, do momentu naprawy urządzenia.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII URZĄDZENIA

Zgłoś mailowo reklamację/serwis urządzenia na: sprzedaz@romanik.pl , podając:

 • nazwa maszyny
 • rok/miesiąc produkcji
 • nr seryjny
 • w skrócie: co się dzieje
 • telefon do kontaktu

Czekaj na kontakt serwisu.

Gdy otrzymasz informację, że maszyna:

wymaga wysyłki do serwisu NIE wymaga wysyłki do serwisu
 • KONIECZNIE ustal termin wysyłki maszyny z działem handlowym: sprzedaz@romanik.pl
 • WAŻNE wypełnij formularz (tu kliknij po protokół) i dołącz do przesyłki
 • zapakuj urządzenie w sposób zapewniający bezpieczny przewóz (mniejsze urządzenia pow. 30 kg i duże gabaryty tylko i wyłącznie na palecie)
 • Każde urządzenie wysłane do serwisu przejdzie przegląd (usługa płatna), na jego podstawie wykonamy wstępną wycenę napraw do akceptacji.
 • Do naprawy przystąpimy po uregulowaniu kosztów naprawy.
 • Kwotę za przegląd należy uregulować również w przypadku rezygnacji z naprawy. Przesłana wycena jest przygotowywana przed naprawą. Jeśli w trakcie naprawy okaże się, że konieczna jest wymiana dodatkowych elementów będziemy się z Państwem kontaktować.
postępuj zgodnie z wytycznymi serwisu/działu handlowego